Gegevens van de hond
Twirre fan e Alde seedyk (teef)
Duitse Staande Hond (langhaar)
28-03-2018
528140000722568
NHSB 3116365
B.J van der Wal
Arko
Magna fan e Alde seedyk
Behaalde resultaten
►  veldwedstrijd De Heen (jeugd) op 9-10-2019
KlasseStart NrPlaatsingKwalificatieKamp.Aantekening
Jeugd I.B Jeugdwedstrijd najaar staande honden 14 G
►  veldwedstrijd Gasselte op 27-9-2019
KlasseStart NrPlaatsingKwalificatieKamp.Aantekening
Jeugd I.B Jeugdwedstrijd najaar staande honden 8 nc
►  veldwedstrijd De Heen op 25-9-2019
KlasseStart NrPlaatsingKwalificatieKamp.Aantekening
Jeugd I.B Jeugdwedstrijd najaar staande honden 19 EV
►  veldwedstrijd Abbenes op 17-8-2019
KlasseStart NrPlaatsingKwalificatieKamp.Aantekening
ABC Basis Veldwerk Test 17
►  veldwedstrijd IJzendijke / Aardenburg (jeugd) op 20-4-2019
KlasseStart NrPlaatsingKwalificatieKamp.Aantekening
Jeugd I.B Jeugdwedstrijd voorjaar staande honden 24