Recapitulatiestaat
28-7-2017
Beesd

Standaard Jachthonden proef

Geen diploma616%
C diploma719%
B diploma2259%
A diploma13%
Disk13%
Deelname37100%
proeven  
Naam hondRasNrabcdefghijDiplomaCBAmag A
►Senna v.’t Arrêt (Roepnaam: Benthe) Drentsche Patrijshond 1 101010101091090-B5078XXXja
►jerom jiba van hermesheem Drentsche Patrijshond 2 96109101010100-B4474XXXja
►Fleur Wietske v. d. Meerpoel Drentsche Patrijshond 3 79101099990-B4572XXXja
►Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld Drentsche Patrijshond 4 9710878980-B4166XXXja
►Nilsa Eline V.'T Arrêt Drentsche Patrijshond 5 81010108999--B4673XXXja
►Lux.Kamp. Stone Drentsche Patrijshond 7 999999690-B4569XXXja
►Bentho Silke van 't Holtenbos Drentsche Patrijshond 8 9108999890-B4571XXXja
►Fienorro fan it Heidehiem Stabyhoun 10 989996770-B4464XXXja
►Hester Harns van de Meiakkers Wetterhoun 11 710778987--B3963XXXja
►Berber ( Isolde ) Stabyhoun 12 891091089967A467285ja
►Jannes Wetterhoun 13 70967000--geenXXXXXXXXXnee
►Leafke Foppe v. 't Buske Stabyhoun 14 8101010109610--B4873XXXja
►Fenna Doeshka van het Amsterdamse Veld (Roepnaam Sietske) Drentsche Patrijshond 15 8887910010--C40XXXXXXnee
►Zepp Fenna van 't Roetslat Drentsche Patrijshond 17 7910810106100-B4470XXXja
►Jytte Drentsche Patrijshond 18 8108910678--B4566XXXja
►Floran Timas the Gloucester Drentsche Patrijshond 19 68679890--C36XXXXXXnee
►Bo Tarah v.d. Tienhont Drentsche Patrijshond 20 68990-8---geenXXXXXXXXXnee
►Tarah Famke v.d. Tienhont Drentsche Patrijshond 21 9108981098--B4471XXXja
►Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve Drentsche Patrijshond 22 691088996--B4165XXXja
►Joeri Jarno v. Parkendijk Drentsche Patrijshond 23 67077877--geenXXXXXXXXXnee
►Benthe Djenna v. Drienermarke Drentsche Patrijshond 24 78007900--geenXXXXXXXXXnee
►Djenna Sanne v. Drienermarke Drentsche Patrijshond 25 6710810910100-B4170XXXja
►Sammy Flo Lynde van de Bezelhonk Drentsche Patrijshond 26 77109910108--B4270XXXja
►Keety-Yssy van de Huetsche Grave Drentsche Patrijshond 27 67887600--C36XXXXXXnee
►Beau Puck v.'t Roetslat Drentsche Patrijshond 28 8910109908--C46XXXXXXnee
►Zita Fan 't Suydevelt Drentsche Patrijshond 30 ---978DISK6--diskXXXXXXXXXnee
►Laika Drentsche Patrijshond 31 91010910910100-B4877XXXja
►Kaleb Saku van 't Roerdal Drentsche Patrijshond 32 7101098101010--B4474XXXja
►Bauke Byke van de Bezelhonk Drentsche Patrijshond 34 86676900--C33XXXXXXnee
►Joep Bashan the Gloucester Drentsche Patrijshond 35 109109101010100-B4878XXXja
►Esra v 't Limburgsland Drentsche Patrijshond 36 710109610890-B4269XXXja
►Ayuna von der Rebhuhnheide Drentsche Patrijshond 37 6010910988--geenXXXXXXXXXnee
►Maral-Jee aent Grotenhoutbosch Drentsche Patrijshond 39 99998000--C44XXXXXXnee
►Nadezja Nahla Posh Drentsche Patrijshond 40 8107801070--geenXXXXXXXXXnee
►Jessela the Glouchester Drentsche Patrijshond 44 771099998--B4268XXXja
►Blitz Maud v. 't Roetslat Drentsche Patrijshond 45 710799966--B4263XXXja
►Elke Fan de Indo-Anjoho Drentsche Patrijshond 46 76878670--C36XXXXXXnee